Beveilig uw online handelingen

Met de Smartcard, de Signing Stick, de Signing Server-apparaten (Token, LuxTrust Scan, LuxTrust Mobile) heeft LuxTrust vernieuwende oplossingen ontwikkeld die voorzien in de behoeften van alle webgebruikers op het gebied van beveiliging.

Multi-toepasbare
oplossingen

Met een van de vier LuxTrust-oplossingen die bedoeld zijn voor gebruik door particulieren, heeft de gebruiker toegang tot een heel groot aanbod aan applicaties die ter beschikking worden gesteld door bedrijven die vertrouwen hebben in LuxTrust. Vanuit Luxemburg kunnen gebruikers van LuxTrust-oplossingen online handelingen vanuit huis realiseren in applicaties die door de meeste financiële instellingen worden aangeboden. Maar ze kunnen ook gebruikmaken van de diensten die beschikbaar zijn via het unieke loket van de Luxemburgse staat – guichet.lu – om administratieve zaken te regelen. De LuxTrust-oplossingen kunnen worden gecombineerd met een ruim aanbod aan online applicaties waarvoor, om toegang te krijgen, een strenge verificatie van de gebruikers vereist is.

Veiligheid en integriteit van gegevens gegarandeerd

De LuxTrust-oplossingen bieden voor iedereen de garantie om veilig online transacties te verrichten, en om zich in alle veiligheid aan te melden zonder dat er misbruik wordt gemaakt van hun identiteit. Ze garanderen de integriteit van de gegevens die worden uitgewisseld. Ze bieden de mogelijkheid om elektronische documenten en banktransacties te ondertekenen, en om in alle rust van de voordelen van elektronische handel te profiteren.

PRIVATE & PRO certificaten

De LuxTrust-oplossingen werken op basis van persoonlijke verificatiecertificaten, geleverd door LuxTrust als certificerende autoriteit. Dankzij deze certificaten kan LuxTrust de identiteit garanderen van de persoon die zich via een van deze producten aanmeldt bij een online applicatie om elektronische handelingen te verrichten.

Deze certificaten worden uitgegeven uit naam van een natuurlijk persoon. Het is niet mogelijk om ze uit te geven enkel uit naam van een rechtspersoon. Het is echter wel mogelijk om certificaten uit te geven voor een natuurlijk persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt.


LuxTrust biedt echter twee opties aan zijn klanten:

Raadpleeg hier de registratieautoritéiten

Certificats PRIVATE, pour les particuliers

Les certificats PRIVATE sont émis au nom d'une personne physique en tant que personne privée. Cela signifie que le certificat renseigne uniquement les informations sur l'individu. Toute opération effectuée avec ce certificat, que ce soit une authentification ou une signature électronique, est faite en tant que personne privée. Cela n'empêche pas le détenteur de l'utiliser pour des transactions professionnelles, si son employeur l’autorise et que l’application le permet.

Ils sont à utiliser, comme leur nom l'indique, pour des opérations strictement privées, comme par exemple la gestion de comptes bancaires en ligne ou bien pour faire des démarches administratives auprès du guichet unique de l'Etat "De Guichet", etc.

Voir les certificats PRO

Certificats PRO, à usage professionnel, pour des mandataires d’une entreprise

Les certificats PRO sont émis à une personne physique en tant qu’employé ou mandataire d'une entreprise.Les certificats renseignent non seulement le nom du détenteur, mais également les coordonnées de l'entreprise qui l'a mandaté. Toute opération, authentification ou signature, effectuée avec ce certificat est faite en tant qu’employé ou mandataire de cette entreprise.

L'entreprise doit marquer son accord pour que la personne obtienne un certificat PRO.

Ces certificats sont destinés à être utilisés dans un contexte professionnel, tel que la gestion en ligne des comptes de l'entreprise par le biais de Multiline ou bien pour la déclaration de TVA en ligne eTVA , etc.).

Voir les certificats PRIVATE