Onze oplossingen voor bedrijven

Kent u de oplossingen die LuxTrust uw bedrijf biedt, zodat u de waardeketen van uw processen kunt verbeteren?


Een van de pijlers, die ook de basis vormt van de oprichting van het bedrijf LuxTrust, is de mogelijkheid die bedrijven wordt geboden om administratieve taken digitaal uit te voeren.
In dit kader biedt LuxTrust een platform voor elektronische certificering, verificatiediensten die de identiteit van de persoon die zich aanmeldt bij uw applicatie, garanderen en elektronische ondertekeningsdiensten waarmee documenten ondertekend en beschermd worden. Er staat een adviesteam voor u klaar om uw behoeften te analyseren en u te begeleiden bij het integreren van deze oplossingen binnen uw applicaties.Cloud Services

U wenst:

  • Uw documenten te beschermen en deze via de digitale weg uit te wisselen met uw klanten, medewerkers of partners
  • De persoon die zich aanmeldt op uw online applicatie goed te kunnen identificeren
  • Elektronische documenten te beschermen om een langetermijnarchivering met bewijswaarde mogelijk te maken
  • De authenticiteit en integriteit van een elektronisch document te controleren
  • De aanwezigheid van een elektronisch document op een specifiek moment te garanderen

Ongeacht uw werkgebied biedt LuxTrust u oplossingen om te integreren in uw bestaande processen waarmee we volledig in uw behoeften voorzien.

Consulting services

Advies voor een op maat gemaakte oplossing voor uw bedrijf

LuxTrust biedt een breed scala aan oplossingen die geïntegreerd kunnen worden in het beveiligingsproces van elektronische documenten of online transacties, verificatie van de afzenders en gebruikers van online applicaties. Ze bieden ook de optie om elektronische documenten en online handelingen te ondertekenen, of om ze te voorzien van datum en tijdstip. De behoeften van bedrijven op dit gebied zijn niet allemaal hetzelfde.Het is voor elk bedrijf belangrijk om gebruik te maken van tools die aangepast zijn aan hun specifieke behoeften.

Deze oplossingen bieden bedrijven de kans om hun documenten en gegevens beter te beheren, online transacties uit te voeren op een veilige manier, en om er een juridische waarde en bewijskracht aan toe te kennen, maar ook om documenten elektronisch te archiveren, en om bewijskracht op lange termijn te garanderen. Ze kunnen het bedrijf ook helpen bij het ontwikkelen van een beter beleid, met elektronische ondersteuning, waarbij geprofiteerd wordt van de mogelijkheden die digitale ontwikkeling biedt.

LuxTrust kan door middel van consultancydiensten zijn klanten helpen bij het bepalen van hun behoeften en het geven van adviezen op het gebied van oplossingen die in deze behoeften voorzien. Ook begeleidt LuxTrust klanten bij het integreren van de verschillende tools binnen de applicaties van het bedrijf.