Registratie-instanties


Lijst van Registratie-instanties

Voor de SSL- en Code Signing-certificaten:
LuxTrust S.A.
Chambre de Commerce

Voor de Smartcard-, Signing Stick- en Signing Server-certificaten:
Banque BCP
Banque et Caisse de l'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Banque de Luxembourg
Banque Raiffeisen
BGL BNP Paribas
BIL Banque Internationale à Luxembourg
Chambre de Commerce
Fortuna Banque S.C.
ING Luxembourg
LuxTrust S.A.
Post
Société Générale Bank and Trust 

Voor de certificaten van de eID-apparaten:
Communes - Ambassades - Guichet étatique

Elke persoon die een LuxTrust-Smartcard, -Signing Stick of -Signing Server certificaat wil verkrijgen, moet persoonlijk worden geïdentificeerd door een registratiebeambte of een LuxTrust-identificatiemedewerker. LuxTrust biedt mensen die een dergelijk product willen aanschaffen twee opties om zich te laten identificeren:

Niet-geïdentificeerde klant

Dit is de standaardprocedure wanneer het noodzakelijk is dat de klant zich persoonlijk meldt bij een van de registratieloketten van LuxTrust om zich tijdens een gesprek te laten identificeren. De aanvrager dient een identiteitsbewijs te tonen (identiteitskaart of paspoort) welke gebruikt wordt als basis voor de identificatie. De aanvrager dient ook een volledig en juist ingevulde, ondertekende bestelbon met datum te overleggen aan het registratieloket, evenals de papieren die op de laatste pagina van de bestelbon staan vermeld voor de aanvraag van het product van zijn keuze.

Download hier de lijst met registratieloketten van LuxTrust waar u een aanvraag kunt indienen en waar u zich kunt laten identificeren.

Geïdentificeerde klant

Als u al eerder contact hebt gehad met een financiële instelling die ook een registratie-instantie van LuxTrust is, dan hoeft u zich niet persoonlijk te melden om zich te laten identificeren. Aangezien deze instelling u heeft geïdentificeerd volgens de geldende regels voor de financiële sector in Luxemburg en gezien het feit dat deze identificatie strenger is dan die van LuxTrust, is het voldoende om de bestelbon met bijlagen per post op te sturen naar uw financiële instituut, welke de reeds door u verschafte gegevens zal raadplegen om uw identiteit te bevestigen.

Niet-geïdentificeerde klanten die niet naar het Groothertogdom Luxemburg kunnen komen

In het geval dat klanten nog niet geïdentificeerd zijn bij een registratie-instantie en dat ze niet in staat zijn om naar het Groothertogdom Luxemburg kunnen komen om zich te laten identificeren, biedt LuxTrust de mogelijkheid om de identificatie op afstand te laten plaatsvinden via een notaris en een apostille, conform de internationale regelgeving op dit gebied.

Deze identificatie op afstand vereist dat de volgende documenten worden aangeleverd:
- Een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de betreffende persoon, gewaarmerkt door een notaris.
- Deze kopie dient voorzien te zijn van een apostille, gedefinieerd als zijnde de formule zoals bepaald door de Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961 die dient als officiële erkenning van een openbare handeling en als bewijs van de echtheid van de handtekening van de persoon die het document heeft ondertekend (in dit geval de notaris), van de hoedanigheid waarin de handtekening is gezet, en in dit geval van de identiteit van het stempel of zegel waarmee deze handeling is bevestigd.

De kopie van het identiteitsbewijs en de apostille dienen goed leesbaar te zijn volgens de geldende normen in Luxemburg (alfabet, taal, etc.).

De klant dient deze documenten toe te voegen in plaats van de gesigneerde kopie van de identiteitskaart die tijdens de normale procedure is aangevraagd en dient zijn dossier te doen toekomen, inclusief deze documenten, aan:

House of Entrepreneurship
« One Stop Shop » - cellule LuxTrust
14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Postadres: B.P. 3056 | L-1030 Luxembourg 

Telefoonnummer: 42 39 39 – 341
Faxnummer: 43 83 26
Email: luxtrust@cc.lu
Openingstijden: op afspraak